Kärnborrning i sten och betong

JOKER MATNINGSAUTOMATIK förbättrar arbetsmiljön och gör borrningen mycket mer effektiv.

Håltagaren slipper det manuella slitet med dragskaftet, reducerar skadliga arbetsställningar och du slipper vibrationer.

Joker upprätthåller ett konstant effektuttag genom hela borrningen – förinställt av håltagaren – det sparar både verktyg och maskiner.

Varken granit eller armerad betong sätter käppar i hjulet. Joker klarar all borrning.

Snabbfästet, gör Joker lätt tillgänglig för de flesta av marknadens borrstativ.

Joker är en ypperlig hjälpreda vid all typ av borrning.